Odporność ogniowa poliwęglanu

                                                          Odporność ogniowa poliwęglanu

 

Najistotniejszym aktem prawnym do którego należy się przywołać już podczas fazy projektowej jest to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690) z późniejszymi zmianami. W rozporządzeniu tym i kolejnych poprawkach zawarte zostały między innymi wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków a w nich najważniejsze informacje o zastosowaniu materiałów do budowy i montażu pokryć dachowych, w tym poliwęglanu.

 

  • Przepuszczalność światła poliwęglanu jednokomorowego z warstwą poliestru

  • Przepuszczalność światła poliwęglanu jednokomorowego

 

W zależności od klasy odporności pożarowej budynku (A-E) przekrycie dachu musi należeć do klas szczelności ogniowej. Przepisy mówią również, że przekrycie budynku o powierzchni ponad 1000m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia a konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych. Co znaczy, że powłoka świetlika lub okna dachowego musi być wtedy klasy BROOF (t1). Klasy szczelności ogniowej: E30 (budowle A i B), E15 (budowle C), wymagania te nie dotyczą świetlików dachowych i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni oraz nie dotyczą budowli klasy D, E (szczegóły patrz rozporządzenie).
Płyty poliwęglanowe komorowe, które są badane w zakresie reakcji na ogień i rozprzestrzeniania ognia przez dachy otrzymują aprobaty ITB klasyfikujące je jako niezapalne, niekapiące, nieodpadające pod wpływem ognia, czyli klasy B-s1,d0 i B-s2,d0, zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010. Mogą więc być stosowane bez modyfikacji do przekryć dachowych o powierzchni dachu do 1000m2 i powierzchni otworów do 20% całej połaci.

Ponadto cena laminatu jest dosyć przybliżona do kosztu płyt poliwęglanowych, więc wykorzystanie dodatkowej warstwy z poliestru spowoduje również wzrost ceny całej konstrukcji.


Opłaca się więc jeszcze na etapie projektowania zweryfikować faktyczne wymagania odnośnie klasyfikacji ogniowej przekryć dachowych aby uniknąć zastosowania niepotrzebnych droższych rozwiązań o słabszych parametrach.

 

                                                 Przykładowa kalkulacja powierzchni świetlików

 Poniżej podajemy przykładową kalkulacje powierzchni świetlików. Kalkulacje przeprowadzamy dla wariantu z dodatkową powłoką poliestrową oraz bez, przy tej samej powierzchni dachu, np. 300 m2. Ilość światła przepuszczanego przez płyty poliwęglanowe zależą od ich grubości, barwy oraz ilości komór. Jeżeli przyjmiemy, że każdy 1m2 określonej płyty poliwęglanowej przepuszcza 1 jednostkę światła, wtedy ten sam poliwęglan z warstwą poliestru przepuszcza 1 - 30% jednostki światła. 

wariant 1 - poliwęglan komorowy + poliester
powierzchnia dachu: 300m2
powierzchnia świetlika: 120m2 czyli 20% powierzchni całego dachu
faktyczne doświetlenie: 120 * 1 = 120 jednostek
klasyfikacja B-s1,d0 lub B-s2,d0
    
wariant 2 - poliwęglan komorowy
powierzchnia dachu: 300m2
powierzchnia świetlika: 150m2 czyli 25% powierzchni całego dachu
faktyczne doświetlenie: 150 - 30% = 105 jednostek
klasyfikacja BROOF(t1)

Jak widać w powyższych kalkulacjach, w wariancie 1 mimo mniejszej powierzchni przeznaczonej na doświetlenie faktycznego światła docierającego do wnętrza budynku jest o wiele więcej niż w wypadku zastosowania większej powierzchni ale z użyciem dodatkowego włókna. Zmniejszenie powierzchni świetlika spowoduje zmniejszenie zużycia materiałów co oczywiście bardzo znacząco wpłynie na koszt całej konstrukcji.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie jest źródłem prawa, stanowi wyłącznie interpretację powyżej wymienianych przepisów prawnych.Nie jest obowiązującą wykładnią prawa oraz nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń. W celu dokładnego poznania pełnego zakresu norm i wymagań należy sięgnąć do właściwych aktów prawnych, częściowo wymienionych w powyższej treści.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl